Pancirno crevo za gas

Crevo za unutrašnje gasne instalacije

Garantovani kvalitet i iskustvo u proizvodnji preko 20 godina.

Dostupna su sa priključcima 1/2", 1/2"L i 3/4".
Dužina (mm): 600, 800, 1000, 1200, 1500 i 2000.

Poseduje atest o kvalitetu. 
Referentni standard: SRPS M.E3.530

undefined

 

undefined

 

undefined